• دما،رطوبت،آب،ولتاژ،جریان،گاز،دود،گرد و غبار،نور

 • TCP , UDP , HTTP , SNMP , IGMP

 • رسم نمودار و گزارشات دقیق

 • مانیتورینگ شرایط محیطی

 • نرم افزارمانیتورینگ شرایط محیطی

  رابط کاربری تعاملی و قابل تنظیم
  نظارت بر کلیه دستگاه های موجود در شبکه
  تنوع گزارش
  قابليت اطمينان

 • سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی

  پشتيباني از پروتکل هاي شبکه
  اعلام وضعیت دستگاه با نشانگر
  مشاهده وضعیت سنسورها بر روی نمایشگر
  پیکربندی دستگاه تحت شبکه

مشتریان َشرکت آماردتل

با توجه به فعالیت های آماردتل؛ در ایران توانسته ایم حسن نیت انجام کار را به مشتریان عزیز ثابت کنیم چرا که یکی از مهمترین اهداف این شرکت از آغاز تاسیس موفقیت مشتریان خود و یاری کردن آنها در رسیدن به اهدافشان است و موفقیت خودمان را در موفقیت مشتریان و همکارانمان می دانیم